help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 augustus 1924 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Academie der Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, de Koninklijke Vlaamse Academie, de koninklijke Academie voor Franse Taal en Letterkunde en de Koninklijke Academie van Geneeskunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/1924
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1924
Pagina:6057
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse