help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/06/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1999
Pagina:42917
Advies van de Raad van State 28505
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking