help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese : Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 21. Februar 2017 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 30. Juni 2014 zur Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an die Minister

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 21 februari 2017 tot wijziging van het besluit van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2017
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/03/2017
Pagina:35998
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/02/2017 ("de dag waarop het besluit wordt aangenomen")

Periode van geldigheid van 21/02/2017 tot ...