help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 augustus 1999 houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46, § 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/1999
Editie:2
Pagina:34100
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking