help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 5 augustus 1999 - Bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten : aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoerbaarverklaring, met de inning en met de invordering van de heffing als bedoeld in het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 05/08/1999
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/08/1999
Page:32228
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 19/05/1999