help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juli 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 tot uitvoering van artikel 45 van de herstelwet van 31 juli 1984


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1986
Pagina:10786
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1986