help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 22. Februar 1999 zur Zustimmung zum Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft, politische
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und den Vereinigten mexikanischen Staaten andererseits, Anhang, Schlussakte sowie gemeinsame
Erklürungen, unterzeichnet in Brüssel am 8. Dezember 1997

Decreet van 22 februari 1999 houdende toestemming met de overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds, de bijlage, de slotakte en de gezamenlijke verklaringen, gedaan te Brussel op 8 december 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1999
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/1999
Pagina:28985
Advies van de Raad van State 27999
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking