help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-West-Vlaanderen van 13 oktober 1998 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 13 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1999
Pagina:27896
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Vermelding

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 13/10/1998