help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 11 mei 1999 houdende instemming met het verdrag houdende het statuut van de Europese scholen en de bijlagen I en II, ondertekend in Luxemburg op 21 juni 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1999
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1999
Pagina:27737
Advies van de Raad van State 25441
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/07/1999 tot ...