help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BA-99/05 van 18 mei 1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen die bij de decreten van 13 april 1999 en 18 mei 1999 werden aangebracht aan het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1999
Nummer: BA-99/05
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1999
Editie:2
Pagina:24798
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld