help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van [24 juli 1996] tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/05/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1999
Pagina:19392
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1999

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2002
Opmerkingen In het opschrift, in de aanhef en in artikel 1, leze men "24 juli 1996" in plaats van "25 maart 1997"