help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 26. Oktober 1998 über die Einführung der Neuregelung der deutschen Rechtschreibung

Decreet van 26 oktober 1998 betreffende de invoering van de nieuwe Duitse spelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/1998
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1999
Pagina:11478
Advies van de Raad van State 26553
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1999
Overgangsbepaling: art. 3

Periode van geldigheid van 01/01/1999 tot ...
Opmerkingen Art. 1 - 4 : zie rechtzetting BS 08/05/2006