help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 april 1929 tot herziening van de titels IV tot XI van het Kieswetboek en tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921, houdende inrichting der provincieraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/1929
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1929
Pagina:2232
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Art. 1 van deze wet vervangt de titels IV tot XI van het Kieswetboek door de titels III tot IX die artikelen 87 tot 241 bevatten.

Om deze titels III tot IX en de artikelen 87 tot 241 te raadplegen, zie "Wetboek 26/04/1929" (bijlage).

Om de titels I tot II en de artikelen 1 tot 86 raad te plegen, zie "Wetboek 12/08/1928".

Bijlage(n)
Aard Datum    
Wetb 26/04/1929