help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om, binnen de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, de uitvoering te waarborgen van het statuut van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1998
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/1998
Pagina:34779
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1998

Periode van geldigheid van 01/09/1998 tot 06/04/2009