help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 april 1985 betreffende de duur der prestaties van sommige personeelsleden van de Regie der Luchtwegen tijdens het eerste jaar na de indienstneming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/05/1985
Pagina:8221
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1985

TT 01/05/1985 - 30/06/1985