help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1985 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 1982, houdende de toekenning van sommige voordelen aan personen die een beroepsopleiding ontvangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/1985
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1986
Pagina:14247
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 31/12/1986