help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 augustus 1972 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap betreffende het handelsverkeer met de Landen en Gebieden Overzee in de producten die onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, opgemaakt te Brussel op 14 december 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/1974
Pagina:5739
Advies van de Raad van State 11427
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking