help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1965 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 september 1964 en 19 februari 1965 van het Gewestelijk Paritair Comité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort tot oprichting van het "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid der havens van Oostende en Nieuwpoort" en tot vaststelling van zijn statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1965
Pagina:9692
Advies van de Raad van State --