help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2002
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/2002
Pagina:15857
Advies van de Raad van State 32091
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/04/2002 tot ...
Opmerkingen In dit besluit worden de woorden "16 februari 1993" vervangen door "13 juli 2007": BVR 21/09/2007 (BS 23/10/2007)