help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 augustus 1815 waarbij wordt bepaald dat interesten van allerlei aard, verschuldigd aan het domein, aflosbaar zijn tegen de penning twintig van het jaarlijks inkomen, na aftrek, in voorkomend geval, van het wettelijke tantième voor de grondbelasting, overeenkomstig de wetten van 1 december 1790 en 3 frimaire jaar VII, zonder rekening te houden met het kapitaal dat wordt vermeld in de titel en zonder onderscheid naar gelang ze verschuldigd zijn in baar geld, in graan of in andere waren (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1815
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --