help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 13 - 20 april 1791 betreffende de afschaffing van verscheidene heerlijke rechten, inzonderheid van die welke verband hielden met de rechtspraak door de heren en de wijze waarop de rechten die afkoopbaar zijn verklaard afgekocht kunnen worden (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1791
Aard van de akte: Decreet: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/04/1791
Advies van de Raad van State --