help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 maart 1924 - Inschrijvingsrechten voor de examens ter verkrijging der akten van bekwaamheid tot het geven van onderwijs aan de lagere normaalscholen - Wijze van inning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1924
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/1924
Pagina:2148
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen MB 22/04/1924 - 23/04/1924