help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 juni 1926 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar derde zittijd en betreffende onderscheidenlijk het gebruik van loodwit voor het schilderen, de rechten van vereniging en coalitie der landbouwwerklieden, de minimum-leeftijd voor de aanneming der jongelieden tot de arbeid in de hoedanigheid van tremmer of stoker, en het verplichtend geneeskundig onderzoek der aan boord van schepen gebruikte kinderen en jongelieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1926
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1926
Pagina:4863
Advies van de Raad van State --