help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, "Europese Loterij 1998" genaamd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1998
Editie:1
Pagina:26830
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/08/1998

TT 1998