help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 januari 1998 houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Belarus betreffende het wegvervoer, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1998
Pagina:25782
Advies van de Raad van State 25510
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking