help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 december 1939 - Wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens - Artikel 20 - Toepassing - De licentiaat in de scheikundige wetenschappen, die licentiaat in de aardkundige en delfstofkundige wetenschappen wenst te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1939
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/01/1940
Pagina:97
Advies van de Raad van State --