help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 1938 - Uitvoering der wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood - verzekering bij overlijden - vervroegde ingenottreding van de renten bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas verworven - vaststelling van het bedrag van de door middel van Rijksbijdragen gevestigde ouderdomsrente in geval van vervroegde ingenottreding - uitbetaling van de renten - tarieven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1938
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1938
Pagina:4012
Advies van de Raad van State --