help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanvullend ministerieel besluit van 30 januari 1940 tot aanduiding van de organismen welke, wat het bij artikel 14 van het reglement op de burgerlijke opeisingen voorzien recht op kost en huisvesting betreft, met de Staatsdiensten gelijkgesteld zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1940
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1940
Pagina:607
Advies van de Raad van State --