help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 augustus 1947 betreffende de registratie-, griffie-, successie- en zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taxes


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/08/1947
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1947
Pagina:8426
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/09/1947 tot ...