help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 september 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 houdende vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/1987
Pagina:15754
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/04/1985