help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1991 houdende inwerkingtreding van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1991
Pagina:23285
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 21112
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/10/1991 tot ...