help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 september 1953 houdende vaststelling van de wijzen van uitbetaling in obligaties en in speciën, van de op sommige categorieën van goederen betrekking hebbende herstelvergoedingen, met inbegrip van de daaraan verbonden vermeerderingen of aanvullingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1953
Pagina:5684
Advies van de Raad van State 3807