help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 oktober 1987 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen en die bevoegd zijn op tuchtgebied voor de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/12/1987
Pagina:18654
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking