help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 november 1973 tot wijziging wat de rijkswacht betreft van het koninklijk besluit van 29 februari 1960 betreffende de aan de beroepsofficieren opgelegde beroepsexamens voor de bevordering tot de graad van majoor en het koninklijk besluit van 20 juni 1962 betreffende de algemene inspectie van de rijkswacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/02/1974
Pagina:2537
Advies van de Raad van State 11746
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking