help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 1981 tot instelling, voor het Brusselse Gewest, van een tussenkomst in de last van de hypothecaire leningen aangegaan door particulieren met het oog op het oprichten van nieuwe woningen en het kopen van woningen op plan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/1981
Pagina:11954
  • 06/11/1981 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/1981

Buitenwerkingtreding: 31/12/1982 (datum afgeleid, enerzijds, uit art. 5, 3de lid, van dit besluit en, anderzijds, uit de aanhef van het KB 16/02/1983 (BS 18/03/1983, p. 3556), die in de eerste overweging preciseert dat "de drie koninklijke besluiten van 4 september 1981 tot instelling, voor het Brusselse gewest, van een tussenkomst in de last en de hoofdsom van de hypothecaire leningen aangegaan door particulieren hebben opgehouden van kracht te zijn op 31 december 1982").

TT


Periode van geldigheid van 01/07/1981 tot 31/12/1982