help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 mei 1998 houdende vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/05/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1998
Pagina:16417
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 3

Periode van geldigheid van ... tot 01/03/1999