help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/09/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2011
Pagina:61997
  • 10/01/2012 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 49964
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2011

Periode van geldigheid van 01/10/2011 tot ...