help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 april 1954 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1953 tot regeling van de samenstelling der controlecommissies en van hun bevoegdheid en tot vaststelling van de procedure voor de toepassing van de besluitwet van 24 december 1946, houdende inrichting van het statuut der burgerlijke weerstanders en werkweigeraars, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 1953


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/05/1954
Pagina:3549
Advies van de Raad van State U - D