help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 februari 1954 houdende instelling van een commissie die tot opdracht zal hebben advies uit te brengen, buiten de bij het besluit van de Regent van 30 juni 1948 bedoeld gevallen, over de verzoeken om strafontheffing betreffende straffen van verbeurdverklaring, uitgesproken wegens misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1954
Pagina:2708
Advies van de Raad van State --