help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 augustus 1972 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 9 juli 1970. - Ministerieel reglement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1972
Pagina:10837
Advies van de Raad van State 11253
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking