help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 januari 1957 houdende wijziging, ter zake van de kwetsuurstreep, van het koninklijk besluit van 23 maart 1951 tot vaststelling van termijnen voor het indienen van aanvragen om toekenning van bepaalde eretekens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1957
Pagina:366
Advies van de Raad van State 5497
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking