help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 februari 1960 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 juni 1952 tot bepaling van de normen overeenkomstig dewelke de wit-zwarte televisie-radiouitzendingen in het Rijk moeten geschieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1960
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/1960
Pagina:1220
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van 26/02/1960 tot 01/02/1965