help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 mei 1965 houdende goedkeuring van volgende internationale akten :
1° Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie der Verenigde Naties betreffende de afdoening der rekeningen voortvloeiend uit het beheer door de Verenigde Naties van de vroeger Belgische militaire basissen in Kongo ;
2° Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie der Verenigde Naties tot regeling van de kwestie der aanspraken die Belgische onderdanen, welke in Kongo schade hebben geleden, bij de Organisatie der Verenigde Naties hebben doen gelden, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te New York, 20 februari 1965


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1965
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1965
Pagina:9069
Advies van de Raad van State U - D