help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 november 1966 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1964 houdende verlenging, voor de jaren 1955 tot 1963, van de geldigheidsduur van het tijdelijk kader van het Ministerie van Openbare Werken en van Wederopbouw, tak "Wederopbouw", en houdende vaststelling van een organiek kader, een tijdelijk aanvullingskader en een tijdelijk overgangskader voor bedoeld bestuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/11/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1966
Pagina:11694
Advies van de Raad van State 9779
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1955 - 1963