help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 december 1988 tot vaststelling, wat het Brusselse Gewest betreft, van het gedeelte dat het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België van zijn in 1988 uit te geven leningen bij voorrang dient te besteden aan de krotbestrijding, overeenkomstig artikel 101 van de Huisvestingscode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1989
Pagina:810
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1989Periode van geldigheid van 27/01/1989 tot 31/12/1989