help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 juni 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1953 tot toekenning van de woudmeesters van bepaalde machten die aan de Minister van Landbouw zijn opgedragen door de wet van 28 februari 1882 op de jacht en de koninklijke uitvoeringsbesluiten van die wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/06/1963
Pagina:6560
Advies van de Raad van State U - D