help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 17/02/2017
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/03/2017
Page:35622
Avis du Conseil d'Etat 60738
Entrée en vigueur / Effet Art. 1, 2 en 3: 01/01/2017
Art. 4: 15/03/2017 ("op de dag na de bekendmaking van voorliggend besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 5: 01/01/2017

Période de vigueur du 01/01/2017 au ...