help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/2017
Pagina:35622
Advies van de Raad van State 60738
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 2 en 3: 01/01/2017
Art. 4: 15/03/2017 ("op de dag na de bekendmaking van voorliggend besluit in het Belgisch Staatsblad")
Art. 5: 01/01/2017

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...