help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid, wat betreft de toekenning van subsidies in het kalenderjaar 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 30/12/2013
Editie:1
Pagina:103392
Advies van de Raad van State 54459
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...
Opmerkingen "Dit besluit is niet van toepassing op het integratiecentrum en onthaalbureau, werkzaam op het werkingsgebied van een lokaal bestuur waaraan de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 25 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, in het kalenderjaar 2014 de uitvoering van de taken en kerntaken, vermeld in artikel 17 van het voormelde decreet, heeft toegekend." (art. 13)