help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 mei 1963 betreffende de ouderdoms- en weduwenrentebijslagen, bepaald bij de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1963
Pagina:5095
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse; het voorliggende besluit "blijft verder de rentebijslagen beheersen, toegekend aan de personen bedoeld bij artikel 21, §§ 1 en 2, van de wet (van 1 april 1969)".

Periode van geldigheid van ... tot 30/04/1969